Zaostrené na Alzheimerovu chorobu: Buďte pripravení na toto vážne ochorenie

Zaostrené na Alzheimerovu chorobu: Buďte pripravení na toto vážne ochorenie
Zaostrené na Alzheimerovu chorobu: Buďte pripravení na toto vážne ochorenie Thinkstock

Pripravuje sa projekt, ktorý je zameraný na zvýšenie informovanosti o problematike demencie u verejnosti, ako aj vlastnej aktivity vo vzťahu k vyhľadávaniu odbornej pomoci.

Slovenská Alzheimerova spoločnosť pripravila komplexný preventívny program s názvom Zaostrené na Alzheimerovu chorobu, ktorý finančne podporilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie laickej verejnosti v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a predchádzaní rozvoja demencie. Zámerom projektu je realizovať celoplošne na Slovensku jedinečnú kampaň zameranú na zvýšenie informovanosti o problematike demencie u verejnosti, ako aj vlastnej aktivity vo vzťahu k vyhľadávaniu odbornej pomoci.

Cieľom projektu je tiež informovať verejnosť o kognitívnych tréningoch a aktívnom spôsobe života ako účinnej prevencii pred vznikom demencie. Dôležitou súčasťou programu bude implementácia komplexného vzdelávacieho programu pre rodinných príslušníkov a opatrovateľov z radov laickej verejnosti, ktorí sa starajú o pacientov s Alzheimerovou chorobou. Prostredníctvom verejných podujatí – prednášok a workshopov pre seniorov aj pre rodiny, ktoré sa starajú o človeka s poruchami pamäte sa v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach uskutoční kampaň zameraná na zvýšenie informovanosti o problematike demencie. Dostatočne poučení opatrovatelia sa totiž dokážu o chorého plnohodnotne postarať, potrebujú však pomoc spoločnosti.

Počas trvania projektu bude k dispozícii aj bezplatné individuálne telefonické poradenstvo, dostupné aj pre imobilných seniorov či rodinných príslušníkov z celého územia Slovenska, ktorí nebudú mať možnosť zúčastniť sa na podujatiach. Na telefonickej linke 02/6241 08 85 budú odborníci do 31. marca 2018 poskytovať záujemcom odpovede na otázky týkajúce sa ochorenia, prevencie demencie a tiež zdravotníckej a sociálnej pomoci. Poradňa je k dispozícii v pracovné dni v čase od 12:00 do 16:00.

Alzheimerovu chorobu, najčastejšiu formu demencie v seniorskom veku, označujú aj za tichú epidémiu ľudstva. Toto ochorenie sa začína nenápadne, sprevádzané je stratou pamäte či schopnosti orientovať sa a vedie k odkázanosti na pomoc okolia. Podľa svetových štatistík približne jedno percento obyvateľov vyspelých krajín a viac ako 50 miliónov ľudí na svete trpí týmto ochorením a jeho výskyt má rastúcu tendenciu. Viac ako dve tretiny pacientov tvoria ženy. Predpokladá sa, že do roku 2050 celkový počet pacientov prekročí 130-miliónovú hranicu.

Na Slovensku podľa odhadov žije 40-tisíc až 60-tisíc pacientov s Alzheimerovou chorobou. Čísla sú však viac-menej orientačné, keďže doteraz nebola na Slovensku realizovaná žiadna epidemiologická štúdia. Pritom veľké množstvo pacientov nie je diagnostikovaných vôbec a časť pacientov je diagnostikovaná nesprávne. Jedným z dôvodov súčasného stavu je aj stigmatizácia tohto ochorenia v spoločnosti. Mnohí pacienti si na začiatku problémy nepripúšťajú alebo trpia pocitmi hanby. Väčšina chorých prežije najdlhšie obdobie ochorenia vo svojej rodine. O týchto pacientov sa stará okolo 120-tisíc až 180-tisíc rodinných príslušníkov, príbuzných a blízkych. Alzheimerova choroba je vo vyspelých štátoch považovaná za vážny sociálny, zdravotnícky a spoločenský problém, ktorý sa dotýka nielen samotných chorých, ale aj ich blízkych príbuzných, ktorí nesú na svojich pleciach psychickú a ekonomickú záťaž.

O tejto chorobe, jej príčinách a dopadoch na ľudí, ktorých sa týka, je známe len málo. Poznatky pritom ukazujú, že ide o veľmi vážne ochorenie, ktoré patrí medzi hlavné príčiny úmrtia a jeho výskyt v súvislosti so starnutím populácie narastá. Aj keď toto ochorenie zatiaľ nie je možné vyliečiť, v súčasnosti dostupná terapia spolu s nefarmakologickými postupmi dokážu jeho progresiu výrazne spomaliť. Veľmi dôležitá je včasná diagnostika a nastavenie na optimálnu liečbu.

Slovenská republika už dnes patrí medzi najrýchlejšie starnúce krajiny v Európskej únii. Starnutím populácie bude narastať aj celkový počet pacientov s demenciou.

Informácie poskytla Jana Blusková, spolupracovníčka Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a Centra MEMORY n.o..

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom