Predčasná puberta: Pozor na príznaky, môžete odhaliť túto vážnu chorobu!

Predčasná puberta: Pozor na príznaky, môžete odhaliť túto vážnu chorobu!
Predčasná puberta: Pozor na príznaky, môžete odhaliť túto vážnu chorobu! Thinkstock

Vedeli ste o tom, že predčasná puberta u detí môže vyvolať aj prítomnosť tohto vážneho ochorenia? Čo je potrebné si všímať a kedy spozornieť?

Predčasná puberta sa objavuje častejšie u dievčat než u chlapcov. Sledovať vývoj sekundárnych pohlavných znakov je potreba ale u oboch pohlaví rovnako. Ak sa u dievčat nejaké objavia pred dovŕšením 8. roku života, u chlapcov pred 9. rokom, je nutné upozorniť na to pediatra. „Problémom dnešnej doby je, že rodičia často nevidia svoje deti vyzlečené. Až do nástupu puberty by si mali všímať ako ich dieťa vyzerá. U dievčatiek je potrebné sledovať či sa im pred 8. rokom života nezväčšujú mliečne žľazy a neobjavuje sa pubické ochlpenie. U chlapcov vzniká podozrenie na predčasnú pubertu, ak sa im pred 9. rokom zväčšia semenníky na dĺžku viac ako 2,5 centimetra prípadne, ak sa im začne nadmerne zväčšovať penis alebo sa objaví pohlavné ochlpenie. Dôležité je taktiež u oboch pohlaví sledovať rastovú krivku. Nielen pediater, ale aj rodičia by mali mať prehľad o tom, ako a či ich dieťa rastie. Pred pubertou dieťa rastie v priemere 4 až 6 centimetrov za rok,“ uviedla Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, detská endokrinologička z II. Detskej kliniky v Bratislave.

Príčinou predčasnej puberty u chlapcov je často nádor alebo cysta, u dievčat je príčina až v 80 % prípadov neznáma. Endokrinológovia sa taktiež domnievajú, že za predčasnú pubertu sčasti môžu aj zmeny v súčasných stravovacích návykoch detí a nové látky nachádzajúce sa v okolitom prostredí, ktoré pubertu urýchľujú. „V súčasnosti nie je zriedkavým javom, že niektoré potraviny obsahujú hormonálne látky. Niektorí výrobcovia sa snažia dosiahnuť lepšie výnosy tým, že urýchľujú rast a hmotnosť najmä u zvierat. U kureniec napríklad trvá 6 týždňov, kým sa od vyliahnutia dostanú do predaja, čo sa za prirodzených podmienok nedá dosiahnuť. Ďalšie látky, ktoré môžu ovplyvniť nástup puberty sú obsiahnuté v sóji a levanduli. Nadmerné pitie sójových nápojov prípadne konzumácia potravín zo sóje môže viesť k tomu, že sa napr. začnú zväčšovať mliečne žľazy u dievčatiek,“ ďalej vysvetľuje MUDr. Ľudmila Košťálová.

Pri určovaní predčasnej puberty je dôležité vedieť, kedy sa u dieťaťa objavili sekundárne pohlavné znaky, ale taktiež, ako to bolo u jeho rodičov. Ak u matky začal menštruačný cyklus v 10. roku života, môžeme podobný nástup očakávať aj u jej dcéry. Ďalej sa u dieťaťa analyzuje rastová krivka, psychické problémy, poruchy zraku a zmeny v stravovaní. „Ak sa prvé známky puberty objavia predčasne, t.j. pred 8. rokom u dievčat a 9. rokom u chlapcov, a je ohrozený vývoj dieťaťa, je potrebné vyhľadať detského endokrinológa, ktorý rozhodne či dieťa potrebuje liečbu. Pokiaľ sa predčasný nástup do puberty nerieši, hrozí dieťaťu nízky vzrast a v prípade organickej príčiny aj ďalšie zdravotné riziká. Súčasná liečba je ale veľmi efektívna a dokáže zabrániť negatívnym vplyvom predčasného sexuálneho vyzrievania,“  dodala MUDr. Ľudmila Košťálová.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom