Viac žien v top pozíciách?

0518b6d7 bf97 4933 b47d 06b7303a253d 1.jpeg
Andrea Gontkovičová a Miriam Šramová z Americkej obchodnej komory v diskusii s expremiérkou Ivetou Radičovou. Foto Barbora Jančárová

Bratislava 8.3.2019 – Ženy, ktoré tvoria polovicu populácie, sú nedostatočne zastúpené vo vrcholových pozíciách vo verejnej správe a v biznise a stále zarábajú v priemere o 16%[1] menej ako muži v celej Európskej únii. Udržanie rovnováhy medzi mužmi a ženami je však základným znakom stability a fungujúcej demokracie krajiny.

Podiel žien v politike sa za posledných 20 rokov zdvojnásobil, iba 23,6% všetkých členov parlamentu na celom svete sú ženy. Ako vo svojom úvodnom prejave uviedol Ronald Blaško, výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory v SR: „Ekonomické a spoločenské problémy, ktorým čelíme ako spoločnosť a ako podnikateľská komunita sú ohromné a vyžadujú vyváženú diskusiu bez ideologických predsudkov. Témy ako globálna nerovnosť a globálna bezpečnosť, zmeny klímy, úsporné politiky, daňové úniky, ochrana osobných údajov a vplyv mocenských skupín potrebujú účinný spôsob, ako ich riešiť. Som presvedčený, že bez väčšieho zapojenia žien do vedúcich pozícií, nebudeme schopní vyriešiť tieto existenčné a strategické výzvy, pred ktorými dnes stojíme.

Rodová rovnosť je jednou zo základných hodnôt EÚ, ktorej priamym dôsledkom je podpora hospodárskeho rastu a vedie k inkluzívnejšej a spravodlivejšej Európe s cieľom odstraňovať rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Veronika Špaňárová, výkonná riaditeľka Citi v SR v tejto súvislosti hovorí: „Rozmanitosť, inklúzia a rodová rovnosť sú pre Citi dôležité strategické priority, protože rôznorodé tímy a rovnaké príležitosti prispievajú k rastu a inováciám. Spoločnosť Citi je hrdá na to, že patrí medzi popredné spoločnosti v rámci indexu 2019 Bloomberg Gender-Equality, ktorý oceňuje spoločnosti, ktoré sa zaviazali k transparentnosti v oblasti rodovej rovnosti.

V rámci EÚ je však stále neakceptovateľný rozdiel v odmeňovaní žien a mužov. Tento rozdiel sa pohybuje od 5,2% až po 25,3%[2]. Aj z tohto dôvodu až 64%[3] zamestnaných v EÚ súhlasí s publikovaním priemerných miezd podľa typu práce, čo by mohlo pomôcť tieto rozdiely znížiť. Andrea Gontkovičová, riaditeľka pre inovácie a vývoj v spoločnosti Philip Morris v tejto súvislosti hovorí: „Philip Morris Slovakia prednedávnom ako prvá firma na Slovensku získala certifikát EQUAL-SALARY, ktorý udeľuje švajčiarska Equal Salary Foundation. Certifikát oceňuje podporu žien v ich kariérnom raste, prácu na odstraňovaní akýchkoľvek stereotypov a predsudkov a tvorbu pracovného prostredia vhodného pre ženy. Samozrejmosťou je rovné odmeňovanie mužov a žien. Vo Philip Morris prechádzame bezprecedentnou transformáciou, aby sme dokázali naplniť našu víziu bezdymovej budúcnosti, kde cigarety budú nahradené lepšími, menej škodlivými alternatívami bez dymu. K tomu potrebujeme pritiahnuť nové, ale aj udržať už existujúce talenty. Ako zamestnávateľ sa pohybujeme v globálnej konkurencii, a preto musíme mať nastavené vysoké štandardy prístupu k zamestnancom.“

***

O Americkej obchodnej komore v SR

Americká obchodná komora v SR bola založená v roku 1993 v Bratislave ako nezávislá nezisková organizácia financovaná výhradne z príspevkov svojich členov. V septembri 2003 bola otvorená nová pobočka AmCham v Košiciach s cieľom podporiť ekonomický rozvoj vo východoslovenskom regióne. Dnes patrí medzi najaktívnejšie zahraničné obchodné komory s cieľom zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku. Členská základňa v súčasnosti predstavuje viac ako 331 spoločností, vrátane mnohých z najväčších a najvýznamnejších firiem na Slovensku. Z uvedeného počtu tvoria približne 44% slovenské spoločnosti, zhruba 21% je amerických a približne 35% predstavujú medzinárodné spoločnosti. Viac informácií o AmCham môžete získať na www.amcham.sk.

https://www.facebook.com/amchamslovakia/

https://www.linkedin.com/company/10392662/

[1] Európska komisia, 2018 Report on Equality Between Women and Men in the EU http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=50074

[2] Európska komisia, 2018 Report on Equality Between Women and Men in the EU http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=50074

[3] Európska komisia, 2018 Report on Equality Between Women and Men in the EU http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=50074

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom