Tri otázky pre riaditeľa Vysokej školy manažmentu, Branislava Zlochu: Titul z renomovanej školy sa dá získať už aj na Slovensku

Img_5449.jpg
Zdroj foto: Archív BZ

Barca Innovation Hub – Universitas online programy prichádzajú na Slovensko vďaka Vysokej škole manažmentu/City University of Seattle Programs.

V septembri 2019 sa Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle Programs stala členom globálnej siete Barça Universitas pre účely poskytovania online študijných programov na Slovensku. FC Barcelona je športovým klubom a spoločenským subjektom s celosvetovým významom a globálnym dosahom, ktorý je silnou a rešpektovanou značkou. S cieľom rozširovať klubové hodnoty a skúsenosti bolo vytvorené Barça Innovation Hub ako globálne centrum pre poznatky, výskum, tréning a športové inovácie.  Vďaka tomu je možné získať titul z renomovanej školy už aj na Slovensku. Porozprávali sme sa o tom s riaditeľom marketingu a rozvoja Vysokej školy manažmentu/City University of Seattle, Mgr. Branislavom Zlochom.

1. Čo je Barça Innovation Hub – Universitas a aké vzdelávacie programy ponúka?

Barça Innovation Hub – Universitas je digitálnou platformou pre účely odovzdávania vedomostí študentom a umožňuje, aby boli celosvetovo šírené prostredníctvom tréningových a študijných programov. Predmety štúdia sa týkajú piatich špecifických oblastí: športová medicína, športový výkon, technológie, tímové športy a spoločenské vedy.

V súčasnosti ponúka Barça Inovation Hub – Universitas celkom devätnásť aktívnych programov, ktoré sú rozdelené do dvoch hlavných oblastí: Športový manažment/marketing a Športová veda. Každý z programov sa zameriava na aktuálne a inovatívne témy, so špecifickým cieľom: prispieť k zlepšeniu a profesionalizácii športového priemyslu. Ponuka programov je nasledovná:

SPORT MANAGEMENT AND MARKETING

·         Current Issues in Sports Governance

·         Course on Leadership, Ethics and Social Responsibility

·         Course on the Basic Elements of Sports Law

·         Certificate in Communication in Sports Organizations

·         Certificate in Marketing and Sports Sponsorship

·         Certificate in Sports Facilities Management

SPORT SCIENCE

·         Barça Coach Academy – Introductory Level

·         Certificate in Psychology for High Performance Sports

·         Certificate in Training for Team Sports

·         Certificate in Neuroscience and Sports Training

·         Certificate in Sports Nutrition

·         Certificate in Team Sports Physician. Essential Concepts

·         Certificate in Sports Psychology for Athletes’ Development

·         Certificate in Workload Management in Football

·         Certificate in Workload and Injury in Team Sports

·         Certificate in Advanced Sports Nutrition

·         Certificate in Sports Nutrition in Football

·         Certificate in Strength Training: From Rehabilitation to Performance

·         Certificate in Psychology for Sports Coaches in High Performance

S cieľom prispieť k profesionalizácii športového priemyslu vo všetkých kútoch sveta, Barça Innovation Hub – Universitas vybudovala globálnu sieť vytvorenú z rôznych typov inštitúcií napojených na vzdelávací a športový sektor, ktoré sú zodpovedné za poskytovanie Barça Innovation Hub – Universitas online programov v ich domovských krajinách a regiónoch. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle Programs je členom tejto siete v rámci Slovenskej republiky, čím prispieva k dôležitému cieľu rozširovania vedomostí obsiahnutých v týchto programoch medzi profesionálmi a študentami na Slovensku.

Unnamed.png

2.Prečo ste sa spojili s Barça Innovation Hub?

Viac ako 2000 športovcov trénujúcich denne v Sports City, 120 tímov hrajúcich svoje zápasy každý víkend, 5 profesionálnych športov, 10 amatérskych sekcií, štadión s kapacitou takmer 100,000 divákov, 291 miliónov fanúšikov na celom svete, 3,5 milióna návštevníkov ročne. Toto je každodenný život FC Barcelona, každodenný svet privilegovaného prostredia v ktorom vzniklo športové laboratórium podporujúce dizajn, testovanie a vývoj nových myšlienok, vedomostí, produktov a služieb určených na podporu rozvoja športu. Toto športové laboratórium sa volá Barça Innovation Hub.

3. Akými zmenami bude prechádzať šport v nadchádzajúcom desaťročí?

To je ťažká otázka, na ktorú sa ťažko hľadajú odpovede. Inovačné centrum Barça Innovation Hub bolo zriadené ako strategický projekt FC Barcelona s cieľom presadzovania týchto zmien prostredníctvom svojich troch hlavných aktivít: vytvárania a zdieľania vedomostí, premenou týchto vedomostí na inovácie integrované do nových produktov a služieb a podporovania otvorenej, spolupracujúcej kultúry, ktorá umožňuje vytvárať ekosystém spolupráce medzi rôznymi hráčmi v oblasti športového priemyslu. Tieto tri hlavné aktivity nachádzajú priestor na realizáciu v športovom laboratóriu, ktoré podporuje 4 typy projektov: vedecký výskum, vývoj produktov a služieb, tréningový proces a organizáciu kongresov a konferencií.

Inovačné centrum Barça Innovation Hub je integrované do „FC Barcelona Knowledge Area“ a člení sa na 7 vzájomne prepojených oblastí: tímové športy, športový výkon, športová analýza a technológie, zdravie a zdravý životný štýl, zapojenie fanúšikov a big data, „smart“ športová infraštruktúra a sociálne inovácie. Týchto 7 oblastí replikuje prevádzkovú štruktúru klubu a je zodpovedných za výber a filtráciu všetkých projektov, ktoré formujú aktívnu zložku športového laboratória.

Jedným z fundamentálnych princípov Barça Innovation Hub je presvedčenie, že v rámci vedeckého výskumu a inovačného procesu a spoluprácou medzi rôznymi typmi subjektov dochádza ku generovaniu robustnejších výsledkov, ktoré sú vhodné a použiteľné pre potreby koncových užívateľov. V tomto duchu Barça Innovation Hub podporuje spoluprácu s univerzitami a výskumnými centrami, s inými klubmi a subjektami športu, sponzormi, svetovými značkami v sektore, investormi, start-upmi, študentami, športovcami a fanúšikmi.

Viac informácií na www.vsm.sk/barca

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom