Sú moderné kotly na tuhé palivo ekologické?

Obrazek1.jpg
Foto: OPOP

Ak vám ide o ekologickú stopu, nie je také jednoduché vybrať vhodné vykurovanie. Každá možnosť má svoje plusy aj mínusy. V tomto článku si ujasníme, ako je na tom moderný kotol na tuhé palivo.

Kotly na tuhé palivo spĺňajú európske ekologické normy

Každý kotol na tuhé palivo, medzi ktoré patria kotly na pelety, drevo a uhlie, musí spĺňať tzv. podmienky ekodizajnu. Kotly sa označujú emisnými triedami od čísla 1 (najmenej ekologické) až po 5 (najekologickejšie). Tieto ekologické štandardy vznikli, aby chránili životné prostredie a používateľov, ktorým šetria náklady na vykurovanie.

Podmienky ekodizajnu

Slovné spojenie, ktoré sprevádza všetky popisy predajných kotlov na tuhé palivo, sa začalo používať v roku 2005 a odvíja sa od tzv. sezónnej účinnosti. To je hodnota stanovená výpočtom. Zohľadňuje spotrebu paliva pri maximálnom i minimálnom výkone kotla a spotrebu elektrickej energie potrebnej na jeho prevádzku. Aby kotol spĺňal podmienky ekodizajnu, musí mať sezónnu účinnosť vyššiu ako 75 % (do výkonu 20 kW).

Obrazek2.jpg
Takto vyzerajú normy pre splnenie podmienok. Foto: OPOP

Emisné triedy

Všetky kotly na tuhé palivo (kotly na pelety, drevo i uhlie) produkujú emisie, ktoré znečisťujú ovzdušie. A práve vypúšťané množstvo určuje, do akej emisnej triedy je kotol zaradený. Princíp je jednoduchý – čím vyššia emisná trieda, tým je kotol ekologickejší. Emisná trieda 1 označuje kotly, ktoré vypúšťajú najviac nečistôt a prachu a emisná trieda 5 tie, ktoré najmenej. Trend je jasný – produkovať čo najmenej emisií. Kotly vo vyššej emisnej triede majú inú konštrukciu a využívajú iné spôsoby spaľovania, aby sa dostali na takmer nulové vypúšťanie emisií.

Aký typ kotla je najekologickejší

Obrazek3.jpg
Foto: OPOP

Každý súčasný kotol na pevné palivo musí byť povinne účinný a ekologický. Z jednotlivých typov kotlov sú po kotloch na drevo najekologickejšie a aj najpohodlnejšie automatické kotly na pelety. Pelety sú zlisované drevené piliny v tvare valčekov štandardizovanej veľkosti. Kedysi vznikali len na pílach z drevného odpadu. Dnes sa väčšina spracováva v špeciálnych peletárňach, ktoré skupujú piliny z píl a z nich vyrábajú pelety. Vznik paliva je tak veľmi ekologický, pretože pálite drevný odpad, ktorý by inak skončil na skládke.

Uniformný tvar peliet umožňuje kotlom so zásobníkom, aby si pelety dávkovali samostatne. To je pohodlné pre majiteľov kotlov, ktorí tak nemusia často prikladať, je to však aj ekologickejšie riešenie. Kotol si sám dopĺňa palivo v takom množstve, aby zachoval stabilnú teplotu v dome. Vďaka tomu sa dom zbytočne neprekuruje.

Je výroba kotlov na tuhé palivo ekologická?

Kotly sa vyrábajú z ocele alebo z liatiny. Výroba ocele ani liatiny nie je príliš ekologická, aj keď výrobcovia ocele i liatiny musia spĺňať platné emisné limity. Aj v tomto odvetví je tlak na zníženie emisnej záťaže. Niektoré továrne vyrábajú liatinu v zlievarniach, ktoré majú elektrické alebo plynové pece na tavenie liatiny. Taká výroba je už oveľa ekologickejšia než klasická výroba v kupolových peciach. Aj oceľ sa vyrába v oceliarňach, ktoré v poslednom čase investujú do odprášenia a ďalšej ekologizácie.

Výrobcovia kotlov kupujú oceľové plechy alebo liatinové odliatky, z ktorých kotly vyrábajú, táto výroba je už veľmi ekologická. Vo výrobniach sa delí a ohýba materiál. Plechy sa povrchovo upravia a nasleduje montáž a balenie produktu.

Likvidácia kotla po 10 i 50 rokoch používania je tiež pomerne ekologická. Až na dve časti sa kotol dá roztriediť podľa materiálu do zberne. Jediné, čo sa vyhodí, je izolácia grenamat a

Izolácia z minerálnej vlny.

Kedysi to bolo inak než dnes

Kotly na tuhé palivo už dávno nie sú dymiace neekologické zvárané plechy. Ide o segment, kde je výrazný tlak na výdrž a účinnosť kotla a aj jednoduché každodenné používanie.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom