Správna výživa pre batoľatá – vieme ako na to

Foto danone.jpg
Foto: Prvých 1000 dní

Správna výživa batoliat je jedným z kľúčov k dobrej vývojovej prosperite a celoživotnému zdraviu. Lekári a rodičia teraz dostávajú do rúk online nástroj s názvom Nutricheq, ktorým môžu odhaliť nedostatky stravovania detí. Vďaka Iniciatíve „Prvých 1000 dní“ je teraz dostupný už aj jednoducho v online prostredí. Po vyplnení krátkeho dotazníka na https://www.1000dni.sk/nutricheq/ dostane rodič okamžitú odpoveď aj s návrhmi riešenia nedostatkov v stravovacom režime svojho batoľaťa, ktoré by mal konzultovať aj s pediatrom.

„Výživa počas prvých 1000 dní života človeka formuje základy jeho optimálneho vývoja, a metabolizmu, môže pozitívne naprogramovať stravovacie návyky či chuťové preferencie a zároveň znižuje riziko civilizačných ochorení, akými sú napr. obezita, cukrovka typu II, alergia, astma, kardiovaskulárne ochorenia a pod.,“ hovorí doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof., predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Pediatri pritom dlhodobo upozorňujú na pretrvávajúce nedostatky v stravovaní slovenských batoliat.

Medzi najzávažnejšie nedostatky výživy batoliat, podľa prieskumu[1] z pohľadu pediatrov, patria nadmerný príjem cukru a soli, nedostatok ovocia a najmä zeleniny v jedálničku, veku neprimeraná – nadmerná konzumácia neupraveného kravského mlieka a nedostatočná konzumácia mliečnych produktov. Aj preto vysoký počet detí trpí nedostatkom železa, vápnika, vitamínu D či kyseliny listovej, ale aj na prebytok soli či cukru. Štúdia tiež ukázala nedostatky v stravovacom režime, stolovaní či ďalších oblastiach súvisiacich s dobrým prosperovaním batoliat. Rodičia si často neuvedomujú, že nechtiac podporujú vyberavosť v jedle, ponúkajú deťom nevhodný pitný režim (sladené nápoje, malinovky, sirupy), pri stolovaní odpútavajú pozornosť od jedla TV, mobilmi, hračkami a v neposlednom rade nezabezpečujú deťom dostatok pohybu a spánku.

Aj preto Slovenská pediatrická spoločnosť v spolupráci s Iniciatívou prvých 1000 dní vytvorila sériu otázok, ktorými rodič ľahko zistí nedostatky v stravovaní svojho batoľaťa (vek 1-3 roky), ako sú nedostatočná alebo naopak nadmerná konzumáciu niektorých druhov potravín, možný nedostatok živín, či hroziaca podvýživa alebo nadváha dieťaťa. Vďaka Iniciatíve Prvých tisíc dní, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Danone, sa podarilo dotazník NutriCheq pretaviť do online prostredia, čím sa stáva ešte dostupnejším pre všetkých rodičov: www.1000dni.sk/NutriCheq. Výsledky by mal rodič následne konzultovať s pediatrom dieťaťa.

NutriCheq sa zaoberá aj tým, aká je kultúra stravovania v rodine, čo taktiež ovplyvňuje zvyky dieťaťa. V prípade odhalenia nedostatku, nástroj okamžite vo vyhodnotení ponúkne rodičom praktické tipy a rady vo forme 16 brožúrok, ktoré pre rodičov pripravili detskí lekári. „Veríme, že aj online NutriCheq pomôže mnohým rodičom zorientovať sa v spleti informácií o zdravej strave svojich detí a upozorní ich na nedostatky, ako aj na spôsob ich odstránenia. Digitálny NutriCheq však v žiadnom prípade nemá ambíciu nahradiť diagnostiku lekára, vyhodnotenie odpovedí rodiča má orientačný charakter a odporúčame ho konzultovať s pediatrom dieťaťa. Vyplnený dotazník aj s vyhodnotením, môže totiž rodič zaslať aj priamo svojmu pediatrovi,“ povedala Mária Jendrišáková, manažérka pre korporátne záležitosti Danone.

Slovenským pediatrom bol digitálny NutriCheq predstavený na Festivale kazuistík v Žiline 1.4.2022, pričom na jeho tvorbe sa aktívne podieľala ako Slovenská pediatrická spoločnosť, tak aj Sekcia pediatrickej gastroenterológie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Projekt bude tiež anonymne zbierať dáta o stave stravovania batoliat, ktoré budú použité na výskumné účely Slovenskej pediatrickej spoločnosti.

[1] Celoslovenský prieskum Výživa detí – pohľad z ambulancie pediatra sa realizoval kvantitatívno-kvalitatívnou formou (online dotazník, štruktúrované rozhovory) na reprezentatívnej vzorke ambulantných pediatrov – všeobecných lekárov pre deti a dorast v roku 2018.

Tento článok nie je autorským obsahom BratislavaDen.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom