Spoznajte deväť charakteristických rysov zrelej lásky podľa Otta Kernberga

Spoznajte deväť charakteristických rysov zrelej lásky podľa Otta Kernberga
Spoznajte deväť charakteristických rysov zrelej lásky podľa Otta Kernberga Foto: ilustračné, GettyImages

Otto F. Kernberg ( nar. 1928) je americký psychoanalytik zaoberajúci sa poruchami osobnosti. Je jedným z tvorcov modernej psychoanalytickej teórie osobnosti a autorom vlastnej psychoanalytickej metódy.

Navrhol úplne nový prístup k terapii hraničných porúch osobnosti a prišiel s novým pohľadom na narcizmus. Potom zmenil svoje výskumné zameranie a ohromil odborné kruhy knihou venovanú láske a sexualite: „Normálna a patologická láska“ (česky Portál, 2011). Jeho porozumenie najjemnejším nuanciám týchto delikátnych vzťahov by mu mohli závidieť nielen jeho kolegovia z psychologickej brandže, ale pokojne aj básnici.

Deväť charakteristických rysov zrelej lásky podľa Otta Kernberga:

Záujem o partnerove životné plány (bez zničujúcej závisti).
Základná dôvera: obojstranná schopnosť k otvorenosti a poctivosti aj pokiaľ ide o vlastné nedostatky.
Schopnosť naozajstného odpustenia, na rozdiel od masochistickej podrobenosti a popierania agresie.
Skromnosť a vďačnosť.
Spoločné ideály ako základ spoločného života.
Zrelá závislosť; schopnosť prijať pomoc (bez hanby, obáv alebo pocitov viny) a poskytnúť pomoc; spravodlivé rozdelenie úloh a povinností – na rozdiel od boja o moc, vzájomného obviňovania a hľadania vinníka, vedúcich k obojstrannému rozčarovaniu.
Stálosť sexuálnej príťažlivosti. Láska k partnerovi bez ohľadu na telesné zmeny a fyzické nedostatky.
Uznanie nevyhnutnosti strát, žiarlivosti a nevyhnutnosti hájiť svoje medze. Porozumenie, že ten druhý nás nemôže milovať presne tak, ako my milujeme ho.
Láska a oplakávanie: v prípade partnerovho skonu alebo odchodu nám strata umožňuje v plnej miere si uvedomiť, aké miesto v našom živote zaujímal. Toto poznanie nám dovolí prijať novú lásku bez previnilých pocitov.

Zdroj: www.pronaladu.cz

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom