Rozdiely medzi šťastnou ženou a ženou večne unavenou. Poznáte ich?

Rozdiely medzi šťastnou ženou a ženou večne unavenou. Poznáte ich?
Rozdiely medzi šťastnou ženou a ženou večne unavenou. Poznáte ich? Foto: ilustračné, GettyImages

Čím sa odlišujú zvyky a konanie týchto dvoch typov žien? Čo má žena robiť, aby sa cítila šťastná?

Dve ženy, dvojaký prístup k životu.

Existujú ženy, ktoré po väčšinu času doslova žiaria a sú šťastné. Isteže tiež poznajú obdobie smútku a ťažkostí, ale tie rýchlo pominú a nezaberajú v ich živote významný čas.

Existujú však aj také – a bohužiaľ je ich väčšina, ktoré sú večne s niečím nespokojné, často, ak nie stále bývajú unavené a večne sa stretávajú s nejakými problémami.

Čím sa odlišujú zvyky a konanie týchto dvoch typov žien? Čo má žena robiť, aby sa cítila šťastná a nevydávala sa zo všetkých svojich síl?

1. Vedieť, kam idete

Ženy, ktoré milujú život a život miluje ich, majú vždy svoje plány a ciele, svoju vlastnú cestu, po ktorej idú.

Ženy večne unavené potkýnajú cudzími cestami a snažia sa vyhovieť okoliu. Čo si ostatní myslia je pre nich veľmi dôležité a ich vnímanie seba samého sa opiera o MUSÍM a JE TREBA.

2. Okolie

Ženy milujúce život a životom milované sú obklopené okolím výrazným a pestrým, pozitívnym a žiarivým. Pôsobí na nich rozvíjajúcim, optimistickým spôsobom.

Okolie unavených žien sa skladá zo samých obetí, problematických a večne sa sťažujúcich osôb. Zvykom tu je ľutovať sa navzájom, o radostiach sa nehovorí, „aby sa nezakríkli“.

3. Vyvážená sebaistota

Ženy milujúce život a ním milované nepoznajú krajnosti. Vyznávajú harmóniu a rovnováhu. Vážia si sami seba a vedia, že v ich okolí sú dobrí ľudia. Ľahko, úprimne a rady vyslovujú komplimenty a radujú sa z radosti iných.

Ženy večne unavené poznajú buď len pýchu a nadutosť alebo pocit totálnej úbohosti.

4. Vzťah ku kritike

Ženy milujúce život a životom milované sa porovnávajú iba so sebou samými, podľa svojich krokov vpred a nahor a rozvíjajú sa individuálnou cestou.

Ženy unavené majú vo zvyku večne sa porovnávať s inými, hneď závidia, hneď sa uisťujú, že niekto je na tom ešte horšie ako ony.

5. Očakávania

Ženy, ktoré milujú život a sú životom milované, nemajú žiadne očakávania, žiadny pocit, že im niekto niečo dlhuje alebo je im niečím povinný. Dokážu pokojne o niečo požiadať a úplne chápu, že ich niekto môže odmietnuť. Sú zvyknuté svoje potreby napĺňať samy a majú to za normálne a prirodzené.

Žena unavená je zvyknutá vyčkávať, až niekto vyhovie jej potrebe. Ak sa nedočká, uráža sa a stupňuje svoje nároky. O niečo prosiť alebo žiadať pokladá za ponižujúce.

6. Neodpúšťať, ale prijímať

Ženy milujúce život a životom milovanej nevyznávajú pojem „odpustiť“. Poznajú slová „prijať“ a „pochopiť niečí názor“. Nikto nepotrebuje žiadne odpustenie, jednoducho sa každý pozerá na svet po svojom. Odpustenie by znamenalo, že sa urazila, ale to je tejto žene cudzie.

Unavené ženy majú naopak vo zvyku sa urážať a potom v tom lepšom prípade premrhať obrovské množstvo síl a energie, aby vo svojom vnútornom divadle „odpustili“. A pri každej vhodnej i nevhodnej príležitosti pripomínať urážku tomu, kto sa jej podľa ich mienky dopustil.

7. Činy a reč

Ženy milujúce život a ním milované majú vo zvyku konať a nie dlho a zbytočne uvažovať a mrhať slovami. Vedia, že sa slovami nedostanú z problému, do ktorého ich zaviedli činy. Problém premieňajú na úlohu. Sú si isté, že všetko sa dá riešiť, treba len nájsť cestu a zdroje. Alebo aspoň získať skúsenosť.

Ženy unavené už zo zvyku dlho dumajú nad tým, čo by mali urobiť, skutočne však urobia len ničotnú časť premýšľaného. Odkladajú veci na neskôr a vyhovárajú sa na čas a množstvo problémov.

8. Byť Ženou

Ženy život milujúce a životom milované sú si celkom vedomé, že sú ženami a že to znamená byť zdrojom, že je to predurčenie. Starostlivosť o seba, snaha byť pohľadná, upravená, živá – to všetko podnikajú a rozvíjajú každodenne, s potešením a predovšetkým pre seba samého.

Žena unavená o seba dbá tak povediac „donútene“, bez radosti a berie to ako ťažkú povinnosť.

9. Zodpovednosť

Ženy prvého typu berú za všetkých životných okolností zodpovednosť za svoje skutky na seba.

Ženy unavené s obľubou prehadzujú zodpovednosť za svoje konanie, myšlienky a city na niekoho iného.

10. Vzťah k minulosti

Pre ženy, ktoré milujú život a sú životom milované, je príznačné umenie nachádzať v skúsenostiach plusy. Zo svojich chýb sa učia a vedia si povedať, že na všetkom zlom je niečo dobré, v každej situácii sa skrýva nejaké poučenie, a je teda dobre, že sa do nej dostali.

Ženy unavené túžia po minulosti, ustavične ju vyzdvihujú a preceňujú. Vzdychajú, že keby boli vtedy urobili to či ono, mohli dnes… Že je minulosť dávno preč, si nepripúšťajú.

Zdroj: www.adaline.cz

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom