Osamelí rodičia to majú náročné. A to po všetkých stránkach...

perte so srdcom a pomáhajte.
Zdroj Lovela baby

DJ/PR Vychovávať deti v dnešnej dobe nie je ľahká úloha. O to zložitejšie je vychovávať svoje deti sám, bez pravidelnej opory a podpory blízkeho človeka. Človek je na všetko sám, či už na výchovu a starostlivosť o svoje deti, zabezpečenie domácnosti, a v neposlednom rade aj dostatočného príjmu na pokrytie nevyhnutných výdavkov.

Keď rozpočet nepustí

Na Slovensku vyrastá v rodinách iba s jedným rodičom až 200.000 detí a denne čelia sociálnemu tlaku spoločnosti.  Počet rodičov, ktorí vychovávajú svoje deti sami, bez pravidelnej, či akejkoľvek pomoci druhého rodiča je až  150.000. Tento počet tvorí až 8% populácie Slovenska. Títo rodičia sa musia denne vysporiadať s obrovskou psychickou, sociálnou, ale aj finančnou záťažou. Rozpočet ich domácností často dokáže pokryť len základné potreby. Akékoľvek neočakávané výdavky ich vedia nepríjemne prekvapiť.

Čo robiť, ak ste sa ocitli v tejto situácii?

Keď človek ostane sám, prvé mesiace bývajú kľúčové pre stabilizáciu a smerovanie rodinnej situácie. Otázok je veľa a na hľadanie odpovedí je času a síl často málo. V roku 2019 preto vznikla nezisková organizácia Jeden rodič. Organizácia je prvou a jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá komplexne a systematicky pomáha jednorodičom s jedným, alebo viacerými deťmi, prostredníctvom reálnej pomoci a zlepšenia podmienok v sociálnom systéme Slovenska. Ako uvádza Eva Marková, zakladateľka neziskovej organizácie Jeden rodič „Členovia neúplných rodín patria do skupiny ohrozenej chudobou a sociálnym vylúčením. Nakoľko je to náročná životná situácia,  potrebujú pomoc z externého prostredia, aby dokázali situáciu systematicky riešiť.“ Jednorodičom sa v organizácii snažia poskytovať pomoc vo forme kvalitného poradenstva, či už zo strany psychológov, odborníkov v sociálnej oblasti, právnu pomoc a tiež prostredníctvom rôznych podujatí a workshopov. Dôležitá je tiež konkrétna a adresná materiálna pomoc, ktorú sa organizácia snaží poskytovať jednorodičom v aktuálnej finančnej tiesni.

Každá pomoc sa ráta

Na Slovensku stále neexistuje komplexná pomoc pre jednorodičovské rodiny zo strany štátu. Organizácia Jeden rodič preto neváha hľadať podporu aj v súkromnej sfére. Pomocnú ruku sa rozhodla podať aj značka LOVELA BABY. Lenka Kubínková, brand manažérka značky LOVELA BABY vysvetľuje: „Našim cieľom je pomôcť jednorodičom prejsť náročným životným obdobím dôstojnejšie a bezpečnejšie. Preto sme sa rozhodli, že z každého produktu LOVELA BABY, ktorý sa predá počas septembra 2021 venujeme organizácii JEDEN RODIČ 15 centov. A v rámci konkrétnej materiálnej pomoci tiež venujeme produkty rodinám, ktoré to najviac potrebujú.“

Viac o projekte na: ww.instagram.com/lovelababy_czsk, www.jedenrodic.sk a www.lovelababy.sk.

FINANČNÝ ROZPOČET JEDNORODIČA
DOSPELÝ + JEDNO DIEŤA – BEŽNÝ ŠTANDARD: 650€ MINIMUM NA PREŽITIE
VÝDAVKY MESAČNE
BÝVANIE elektrina, voda, plyn, odpad, podnájom           340€
STRAVA S jedným dieťaťom           180€
DOPRAVA             40€
SLUŽBY/ADMINISTRATÍVNE POPLATKY Mobil, internet, zdravotná/sociálna poisťovňa, daň, školné, krúžky, pôžičky, zdravotná starostlivosť-lekár, zubár, opatrovanie, sporenie, auto, poplatky….             50€
VECI Oblečenie, drogéria, lieky, zdravotné/školské pomôcky, hračky, spotrebiče, šport…             40€
INÉ Dovolenka, tábory, šport, kultúra, záujmy, zábava, reštaurácia, darčeky, domáce zvieratká, závislosti…               0€
650€
PRÍJMY– realita na Slovensku
MZDA               0€
DOHODA, BRIGÁDY    400-500€
VÝŽIVNÉ             80€
RODINNÉ PRÍDAVKY             25€
505-605€
ROZDIEL    145-45€

zdroj: JEDEN RODIČ, n.o.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom