Na duševné zdravie nezabúdajme, je rovnako dôležité ako fyzické

Img_2220.jpg
Na duševné zdravie nezabúdajme, je rovnako dôležité ako fyzické Thinkstock

DJ/PR Duševná kondícia je pre človeka nesmierne dôležitá a mali by sme jej venovať pozornosť a starostlivosť tak, ako v prípade telesnej. Za mnohými telesnými ťažkosťami totiž často bývajú psychické. To, ako sa cítime, ale aj ako myslíme, nás ovplyvňuje v každodennom živote.

Duševné zdravie obklopuje množstvo predsudkov a je zahalené pod rúškom stigmy. Máme strach z uvedomenia, pripustenia si a pomenovania vlastných emócií, ktoré často potláčame. Hanbíme sa za prejavy pocitov a schovávame ich pred druhými, ba často aj pred sebou.

Img_2196.jpg

Telesné aj duševné zdravie sú spojenými nádobami, ich pestovanie a udržiavanie už v detskom veku ma obrovský prínos na dospelý život človeka. „V našom združení organizujeme zážitkové workshopy v asistencii s koňmi zamerané na podporu duševného zdravia, posilnenie sociálno-emocionálnych kompetencií a osobnostný rast. Aktuálne rozbiehame sériu workshopov vďaka podpore spoločnosti PEPCO a prostredníctvom zážitkového učenia sa chceme zamerať na témy sebadôvery, sebaúcty, nenásilnej komunikácie, prevencie agresivity, násilia či šikany medzi deťmi“, uviedla Jana Janičová, zakladateľka Horses Heal O.z.

Unnamed.jpg

Informovanosť, prevencia a vzdelávanie sú kľúčové:  „Uvedomujeme si nevyhnutnosť prevencie v oblasti duševného zdravia a preto sme v našej spoločnosti sme rozbehli aktivity na podporu detí a mládeže. Je pre nás dôležité, aby deti získali citovú istotu, prejavovali úctu voči sebe aj iným a zároveň si formovali dostatočné a zdravé sebavedomie“, uviedla Nikoleta Bobeničová, Country Marketing Coordinator SK/CZ PEPCO.

Img_2228 2.jpg

V čoraz mladšom veku zaznamenávame u detí nárast sociálno-patologických javov. Virtuálny svet a doba informačných technológii priniesla množstvo nespochybniteľných výhod, súvisí však aj s ťažkosťami a problémami, s ktorými sa mladí ľudia stretávajú. Zabúdame na blízkosť, otvorenú osobnú konverzáciu s priateľmi aj na to, že vzťahy majú byť založené na dôvere. „Časté sú pocity osamelosti, strach zo samoty, či z opustenia a preto je zvýšenie povedomia o dôležitosti duševného zdravia, prevencia a mobilizácia úsilia na jeho podporu našou prioritou,dopĺňa Janičová.

Unnamed 3.jpg

Na stretnutiach v asistencii s koňmi realizujeme aktivity, prostredníctvom ktorých využívame pôsobenie koňa na človeka. Intervencia si zakladá na vytvorení partnerského vzťahu medzi človekom a koňom. Kone reagujú na naše správanie aj aktuálne prežívanie a poskytujú nám okamžitú spätnú väzbu. Na nesúlad medzi verbálnym a neverbálnym prejavom reagujú inštinktívne, čím odrážajú nami prežívané emócie. Cieľom je vytvoriť puto, pomocou ktorého následne dochádza k regulácii a spracovaniu vlastných emócií. Workshopy v asistencii s koňmi Horses Heal sú určené pre deti aj dospelých a sú zamerané na podporu duševného zdravia. Viac informácií na www.horsesheal.sk.

Odpustenie je cesta do pozitívnej zóny

Profesorka Eva Gajdošová z PEVŠ pridáva tip na dobré duševné zdravie detí aj dospelých:

    • usilovať sa o dobré medziľudské vzťahy v rodine, v škole, na pracovisku,
    • riešiť problémy rýchlo a efektívne,
    • zneutralizovať a odstrániť konflikty,  
    • odpustiť si.

Vzťahy v rodine, medzi  rodičmi, ale aj v širšej rodine, pôsobia aj na deti. Pre zdravie celej rodiny je dôležitý  životaschopný partnerský vzťah rodičov, ktorý nielenže napĺňa emočné potreby partnerov, ale emočne vyživuje aj deti v rodine. Dobré medziľudské vzťahy v rodine, ale aj na pracovisku  poskytujú stabilitu, zázemie, pokoj, rozvahu, dotujú nás emóciami lásky, šťastia, radosti, bezpečia, ochrany, stability. Sú zárukou, že aj keď problémy prídu, máme zabezpečenú ochranu, blízkosť iných ľudí, súcit, oporu, pozitívne city. Odpustenie je cesta z bludného kruhu. Odpustenie pomáha. Viac odpustenia znamená viac zdravia, menej stresu, depresie a úzkosti. Odpustenie je pozitivita sama o sebe. Odpustenie je cesta do pozitívnej zóny.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom