Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia

Kontakt s koňmi
Foto: Horses Heal

Väčšina detí od útleho veku miluje zvieratá. Pomáhajú nám učiť sa starostlivosti, láskavému zaobchádzaniu či trpezlivosti. Deti s pomocou zvierat dokážu vyjadriť svoje pocity, myšlienky a učia sa precvičovať si rôzne činnosti. Zvieratá jednoducho dopĺňajú detský svet a ako spoločníci podporujú naše telesné aj duševné zdravie i zdravý sociálny vývin.

Príroda a zvieratá sú neoddeliteľnou súčasťou ľudského prostredia. So zvieratami si vytvárame vzťahovú väzbu i opatrujúce vzťahy, a dokážeme sa na seba navzájom naladiť. Do našich životov prinášajú mnohé výhody. Kontakt so zvieratami i rozvíjanie vzájomného vzťahu v detskom veku podporuje učenie aj objavovanie. Pre deti sú zvieratá často partnermi – tešia sa s nimi, hrajú, maznajú, aj sa na ne hnevajú.

Blízky vzťah so zvieraťom podporuje aj naše približovacie správanie a dôveru k druhým, čo môže byť prospešné pre vytváranie vzťahov s inými ľuďmi. Vzájomný kontakt napomáha sociálnej interakcii, empatickým schopnostiam, zlepšuje náladu a pomáha zvládať bolesť i stres. Spätosť s priateľským zvieraťom v nás navodzuje pozitívne psychologické účinky, za ktoré je zodpovedné uvoľnenie hormónu oxytocín. So zvieratami si môžeme vytvárať väzby podobne ako s ľuďmi, pričom zvieratá nie sú len pasívnymi prijímateľmi. Ak sú na to geneticky vybavené, reagujú ako sociálni partneri.

Do prirodzeného sveta dieťaťa patria aj kone. Aktivity s týmito majestátnymi zvieratami ponúkajú príležitosť na podporu sebauvedomenia, rozvoj sebalásky či osobnostného rastu. Kone reflektujú naše emócie a napomáhajú nám pri budovaní sebadôvery a sebaúcty, podporujú sociálne a komunikačné zručnosti, vytváranie dôvery vo vzťahu, prispievajú ku kontrole impulzov a stanoveniu si hraníc.

U detí, ktoré mali blízky kontakt so zvieratami, sa zistilo, že mali lepšie celkové zdravie, vyššiu toleranciu, boli fyzicky aktívnejšie, menej náladové a mali menej problémov so správaním aj učením. Naopak, u detí vyrastajúcich bez pravidelného kontaktu s prírodou a zvieratami, bola preukázaná vyššia úroveň deprivácie. Aktivity v asistencii s koňmi sú prospešné aj pre ľudí trpiacich úzkosťou, po prekonaní traumatického zážitku, podporujú učenie a zdravý sociálno-emocionálny vývoj.

Nevhodné vzorce správania sú v kontakte s koňmi ľahko rozpoznateľné. Kone okamžite poukážu na nejednotnosť v tom, čo cítime, čo si myslíme, čo povieme, aj ako sa správame. „Reagujú na naše neverbálne signály. Môžeme navonok tvrdiť, že sme v poriadku, ale ak sa vo svojom vnútri cítime zranení, izolovaní alebo zúfalí, v interakcii s koňom to jednoducho vypláva na povrch o niečo jasnejšie“, ozrejmuje Jana Janičová, psychologička zo združenia Horses Heal, v ktorom organizujú zážitkové aktivity v asistencii s koňmi na podporu duševného zdravia. „Deti, ktoré sa vyhýbajú fyzickej a emocionálnej blízkosti, často koňa prijímajú ľahšie“, dodáva Janičová.

Príroda a zvieratá sú pre dieťa cenným zdrojom učenia…

Výhody blízkych kontaktov so zvieratami v útlom veku:

  • deti trávia viac času vonku – prechádzkami, kŕmením, pohybom či výletmi.
  • zvieratá poskytujú veľa lekcií o živote – o jeho kráse, radostiach aj úskaliach (reprodukcia, narodenie, choroby, úmrtia).
  • príroda a zvieratá sú cenným zdrojom podpory učenia. Nabádajú učiť sa zodpovednosti, komunikácii, empatii, starostlivosti, trpezlivosti, sebaovládaniu, láskavosti či bezpodmienečnej láske.
  • v rámci súrodeneckých vzťahov podporujú upevňovať puto medzi súrodencami, vytvárajú priestor pre spoločné trávenie času a často prinášajú vzácne spomienky na celý život.
  • zvieratá ako spoločníci znižujú pocity osamelosti a vďaka bystrým zmyslom umožňujú pocit bezpečnosti.
  • podporujú porozumenie a neverbálnu komunikáciu.
  • zvieratá majú terapeutické účinky, pomáhajú znižovať úzkosť a stres, dokážu byť zdrojom úsmevu, smiechu, často rozžiaria detské tváre.

www.horsesheal.sk

FB: Horseshealequitherapy

Inzercia

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom