Cannabidiol (CBD) a alkohol: Je možné ich kombinovať bez strachu?

Cheers to great memories
Foto: iStock

Cannabidiol (CBD) – legálna látka, ktorá pochádza z konopy, dnes doslova ovláda svet. Túto zaujímavú zlúčeninu nájdete už v pleťových krémoch, doplnkoch výživy či dokonca i v alkohole. Je to však pre naše zdravie bezpečné?

Cannabidiol (CBD) nemá na rozdiel od tetrahydrokanabinolu (THC), látky, ktorá tiež pochádza z konopy, žiadne psychoaktívne vlastnosti a nespôsobuje účinky spájané s užívaním marihuany.

CBD extrakty obsahujú okrem ďalších kanabinoidov iné dôležité látky ako napríklad poly nenasýtené mastné kyseliny, či terpény. Všetky tieto látky majú fyziologický účinok na naše telo. Ich účinky môžu potenciálne prispievať k:

  1. ochrane buniek pred oxidatívnym stresom (ako napr. vitamín C);
  2. normálnemu fungovaniu nervového systému;
  3. normálnemu fungovaniu imunitného systému.

Čo má spoločné CBD s grapefruitom

CBD je do značnej miery metabolizované v pečeni enzýmami CYP450 (obzvlášť izoformami CYP3A4 a CYP2C19), rovnako ako grapefruit. Preto všetky lieky s upozornením na grapefruit (áno, sú také) by sa určite ovplyvňovali aj s CBD. Nie len to; CBD je schopné potláčať aj ďalšie triedy enzýmov ako CYP2D6, CYP2C9, čo len rozširuje možné farmakologické ovplyvňovanie s inými liekmi. To môže mať za následok zvýšenú koncentráciu CBD po dlhší čas, alebo práve naopak, jeho zníženú biodostupnosť.

Piť či nepiť s CBD?

Alkohol je silný toxín, ktorý je tiež metabolizovaný hlavne v pečeni. Primárne zapojené enzýmy sú aldehyddehydrogenáza (ALDH), alkoholdehydrogenáza (ADH), cytochróm P450 (CYP2E1) a kataláza.

Pretože je alkohol v mnohých smeroch nebezpečný, nezdravý a s negatívnym vplyvom už pri malom množstve, najlepšie by bolo nepýtať sa túto otázku. Keďže to však zaujíma 99,99% obyvateľov (nad 18 rokov) v našej zemepisnej šírke, my sa tú otázku opýtame: Piť či nepiť s CBD?

Nebudeme hľadať odpovede na otázky vplyvu CBD na poruchy spôsobené z užívania alkoholu, čiže na nadmerné množstvo pitia, motiváciu k pitiu, abstinenčné príznaky a relaps. Ide nám len o to zistiť, či má CBD vôbec nejaký vplyv na zmiernenie negatívnych účinkov alkoholu pri spoločenskom pití. Na západných trhoch sa objavujú nové hotové produkty ako napríklad vodka šmrncnutá s CBD (z angl. CBD infused vodka), no i v niektorých domácich podnikoch vám radi kvapnú CBD do ich kokteilu…

Ako vplýva užívanie CBD na motoriku

Dve predklinické štúdie skúmali pôsobenie CBD s alkoholom na človeka už v roku 1979. (Belgrave et al., 1979; Consroe et al.,1979). Konkrétne dvadsiati piati zdraví spoločenskí pijaci dostali sériu úloh pod vplyvom placeba / alkoholu / CBD / kombinácie CBD + alkoholu. Nasledoval rad meraní v zhruba do štyroch hodín od podania. Ukázalo sa, že CBD nemá žiaden vplyv na motorickú alebo psychomotorickú aktivitu a ani nezmenilo subjektívne účinky [alkoholu?].

Čo však tieto dve štúdie spozorovali, bolo, že keď sa podal 200 mg CBD súbežne s alkoholom, znížilo to úroveň alkoholu v krvi. Keď bolo podaných 320 μg/kg (čo je pri 65 kg človeku 20,8 mg CBD) jednu hodinu pred požitím alkoholu, nemalo to žiaden významný efekt na úroveň alkoholu v krvi. Toto ukazuje, že načasovanie a dávka CBD ovplyvňujú farmakokinetiku CBD. Pre pripomenutie, maximálna odporúčaná dávka voľnopredajného CBD je 20mg/ deň, čo je dávka podaná v druhom prípade – a ten nemal žiaden vplyv (hoci bol podaný hodinu skôr a nie súčasne).

Poškodenie pečenie

Náhle aj chronické pitie alkoholu spôsobuje stukovatenie pečene, ktoré môže prerásť do hepatitídy (zápalu) alebo cirhózy. Vedci skúmali jej poškodenie na myšiach v prípade alkoholového „záťahu“ (z angl. binge drinking) a vplyve CBD na znížení jej poškodenia. Myšiam podávali 30% etanolový roztok 4g/ kg každých 12 hodín a 5 mg/ kg CBD intraperitoneálne 30 minút pred podaním alkoholu počas piatich dní. CBD významne chránilo pred poškodením pečene cez viaceré mechanizmy: znížením markerov (MAPK a JNK), znížením oxidatívneho stresu a zvýšením autofágie. Treba pripomenúť, že pri 65 kg osobe by to znamenalo zhruba 5 poldeci a až 325 mg CBD každých 12 hodín…

Čo sa týka spomínaného enzýmu CYP2E1, ktorý sa podieľa na metabolizovaní pečene, táto istá štúdia vyvrátila, že by CBD ovplyvňoval jeho úroveň alebo katalytickú aktivitu.

Rovnako zaujímavé výsledky malo CBD aj pri zvýšení doby pitia na 11 dní.

Poškodenie mozgu

Alkohol spôsobuje oxidatívny stres aj na nervové bunky, čo má za následok neurodegeneráciu (stratu funkcie až smrť bunky). Pre antioxidatívne vlastnosti CBD, sa vedci pozreli aj na jeho možné neuroprotektívne účinky v súvislosti s konzumáciou alkoholu.

V jednej štúdii boli potkany živené tak, aby sa udržiavala hladina alkoholu v krvi počas troch dní na úrovni 2 až 4 g/ liter (čo je u človeka smrteľná dávka). Potkany, ktorým sa podalo 40 mg/ kg CBD intraperitoneálne počas týchto dní súbežne s alkoholom mali poškodenie v istých častiach mozgovej kôry znížené o zhruba 60%. Ako dávka alkoholu, tak aj dávka CBD a jeho podanie sú v tomto prípade nereplikovateľné v bežnom živote.

Čo je však sľubné do bežného ľudského života, sú výsledky štúdie, ktorá skúmala neuroprotektívne účinky CBD podaného cez kožný gél – hoci zatiaľ len na potkanoch. Zistilo sa, že stačí len 5% gélová formulácia, aby malo CBD rovnaký rozsah účinkov ako pri injekčnom podaní. Autori štúdie pripomínajú, že rôzne spôsoby podania CBD znamenajú rôznu biodostupnosť a farmakokinetický profil CBD. Dermálne gély totiž obchádzajú metabolizmus v pečeni. Na komerčné využitie ešte samozrejme treba ďalší výskum.

Takže čo sme zistili? Na základe vyššie uvedeného môžeme povedať, že voľnopredajné CBD užité pred / počas / po pití alkoholu nepomáha, ale ani neškodí…

Tento článok nie je autorským obsahom BratislavaDEŇ.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom