36. snem ZMOSu - Mestá a obce spoločne za rozvoj Slovenska

Fb_img_1716923883587 1.jpg
Ilustračný obrázok: 36. snem ZMOSu

Zástupcovia členských miest a obcí Združenia miest a obcí Slovenska sa stretnú na výročnom sneme ZMOS 28. – 29. mája 2024 v priestoroch Incheba Expo Bratislava.

Za účasti viac ako tisícky členských miest a obcí a pozvaných hostí zhodnotia ročné plnenie jedenástich strategických priorít, prediskutujú aktuálne potreby a požiadavky územia, a tie nepálčivejšie pretavia do uznesenia 36. snemu ZMOS.

Združenie miest a o obcí Slovenska zhodnotí priebeh prvého roka štvorročného volebného obdobia počas dvoch dní rokovania najvyššieho orgánu ZMOS, ktorým je snem. V poradí 36. snem ZMOS sa bude niesť v duchu motta „Mestá a obce spoločne za rozvoj Slovenska.“

Snem sa uskutoční za účasti pozvaných predstaviteľov vlády, ministerstiev a ostatných ústredných predstaviteľov štátnej správy, pozvaných partnerov a významných hostí z odbornej obce. Oficiálna časť snemu je naplánovaná od 13.00 do 15.00 hod,  následne snem bude pokračovať pracovnou časťou programu do 18.00 hod.

Významnou časťou prvého dňa bola správa o činnosti združenia, ktorú predniesol predseda ZMOS Jozef Božik. Zhodnotila nielen činnosť združenia za uplynulý rok, ale aj ročné plnenie jedenástich strategických priorít združenia. Oficiálna časť snemu pokračovala vystúpením predstaviteľov vlády a ministerstiev, ako aj významných domácich i zahraničných hostí.

Dôležitou časťou snemu bola diskusia, počas ktorej prítomní členovia z jednotlivých 62 regionálnych združení ZMOS prediskutovali aktuálne požiadavky a výzvy, ale poskytli aj spätnú väzbu na aktivity združenia.

Na sneme privítali aj bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča a viacerých členov vlády, ktorí sa účastníkom smenu aj prihovorili.

Účastníkom sa prihovoril aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ľubomír Andrassy.

Súčasťou snemu boli aj príhovory viacerých partnerov ZMOS a zástupcov inštitúcií:
– Republiková únia zamestnávateľov
– Úrad komisára pre deti
– VÚB banka
– Slovenská sporiteľňa
– Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
– Verejný ochranca práv

Denisa Saková, ministerka hospodárstva: Mestá a obce sú naši partneri, spoločne pomáhame ľuďom

„Dnes som na 36. sneme Združenia miest a obcí v mene celej vlády opäť potvrdila, že naša vláda chce byť pre starostov a primátorov spoľahlivým partnerom.

S predstaviteľmi samospráv som intenzívne spolupracovala už ako ministerka vnútra a pokračujem v tom aj na rezorte hospodárstva. Dnes som ako podpredsedníčka vlády prítomným delegátom ZMOSu jasne deklarovala, že táto vláda vníma mestá a obce ako svojich partnerov, s ktorými chce dlhodobo spolupracovať.

Naša vláda je a aj vždy bude vládou, ktorá chce byť v regiónoch prítomná. Zakladáme si na tom, že chceme poznať a riešiť problémy ľudí na celom Slovensku a spolupráca so samosprávou je pre nás v tomto smere absolútne kľúčová.

Dnes sme spolu s mojimi kolegami z vlády spoločne potvrdili ochotu a záujem o pokračovanie korektnej a systematickej spolupráce so samosprávou v záujme lepšieho života všetkých ľudí na Slovensku.“

Erik Tomáš, minister práce: ZMOS je silný sociálny partner. Plníme si záväzky voči mestám a obciam.

Na sneme Združenia miest a obcí Slovenska v Bratislave som odprezentoval jasné výsledky, ktoré rezort práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahol pri riešení problematiky samospráv.

100 miliónov eur na domácu opatrovateľskú službu, 250 miliónov eur na sociálnu terénnu prácu, obnovenie aktivačných prác, zjednodušenie podmienok pre výstavbu inkluzívnych detských ihrísk i dôležitý kompromis medzi vládou, ZMOSom a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb o spôsobe financovania pobytových zariadení pre odkázaných ľudí.

Za krátky čas od nástupu nového vedenia sme tak prakticky naplnili všetky zásadné požiadavky, ktoré na nás mestá a obce mali. ZMOS je silný sociálny partner a veľmi mi záleží na dobrých a konštruktívnych pracovných vzťahoch.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: Na vidieku sa žije, v regiónoch sa tvoria hodnoty

Ak na Slovensku existuje organizácia, ktorá v demokratickom zmysle slova reprezentuje rôznorodosť našej krajiny a spoločnosti, tak je to práve ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska.

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč vystúpil na slávnostnom otvorení 36. snemu ZMOSu a požiadal zástupcov o spoluprácu, vyzval ich ako partnerov k sociálnemu dialógu.

Na ministerstve intenzívne pracujeme na tom, aby sa v regiónoch žilo ľuďom lepšie. Aby mal vidiek fungujúce pôdohospodárstvo, aby mohol efektívnejšie čerpať zdroje z EÚ či aby sa PPA a SPF stali plne proklientskými inštitúciami.

Ministerstvo vnútra: Kľúčovou prioritou Ministerstva vnútra je bezpečnosť ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa dnes spolu s ďalšími členmi vlády zúčastnil na sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Poďakoval sa starostom a primátorom za všetko, čo samosprávy urobili pre Slovenskú republiku a jej občanov  v krízových situáciách v minulých rokoch ako pandémia, vojna na Ukrajine a nelegálna migrácia.

Mestá a obce sú podľa ministra vnútra mimoriadne dôležité pre fungovanie a rozvoj Slovenska, partnerský prístup k samosprávam je preto nielen povinnosťou, ale aj prínosom pre vládu.

Šéf rezortu vnútra zdôraznil, že v každom regióne musí mať občan rovnako dostupné a kvalitné služby štátu. Pre ministerstvo vnútra je kľúčovou prioritou bezpečnosť ľudí v každej jednej obci a každom jednom meste.

Aby na Slovensku nikto nebol potrestaný za to, kde sa narodil alebo kde sa rozhodol žiť a starať sa o svoju rodinu,“ povedal Matúš Šutaj Eštok.

Ministerstvo spravodlivosti: Boris Susko na sneme ZMOS hovoril aj o súdnej mape

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky nechýbal na 36. sneme Združenia miest a obcí Slovenska, kde zdôraznil záujem o vzájomnú spolupráci. „ZMOS ako organizácia zastrešujúca regionálne štruktúry a miestne samosprávy je kľúčovým partnerom vlády SR, ktorá má eminentný záujem na rozvoji jednotlivých regiónov Slovenska,“ vyhlásil B. Susko.

Zároveň mal možnosť hovoriť s predstaviteľmi samosprávy o problémoch občanov, ktoré súvisia so zavedením súdnej mapy. „Tieto poznatky z aplikačnej praxe sa budeme snažiť zakomponovať do našich opatrení, ktorých cieľom bude zabezpečiť, aby bola spravodlivosť dostupná pre všetkých občanov,“ dodal minister.

Zuzana Dolinková, ministerka zdravotníctva:

„Som rada, že dnes som sa na pozvanie predsedu ZMOS Jozef Božik mohla prihovoriť viac ako 1200 starostom a primátorom z celého Slovenska. Zdôraznila som významnú úlohu a spoluprácu miest, obcí a samospráv pri zabezpečovaní kvalitnej a dostupnej regionálnej zdravotnej starostlivosti. Intenzívne pracujeme na viacerých opatreniach, vrátane reformy ambulantnej starostlivosti a zvýšenia počtu medikov.

Aktuálnou témou je a naďalej bude aj optimalizácia siete nemocníc, ktorú kontinuálne musíme zlepšovať, aby ľudia v žiadnom regióne nezostali bez potrebnej zdravotnej starostlivosti. Vďaka financiám z Plánu obnovy a odolnosti modernizujeme, rekonštruujeme a obnovujeme nemocnice naprieč Slovenskom a v regiónoch otvárame ďalšie všeobecné ambulancie.

Spolupráca s mestami a obcami je aj pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nesmierne dôležitá, pretože práve tie najlepšie poznajú potreby a problémy ľudí. HLAS regiónov je pre nás nenahraditeľný.“

Zdroj: jednotlivé FB stránky ministerstiev, ZMOS https://www.zmos.sk/mid/536720/dvojdnove-rokovanie-36–snemu-zmos-sa-zacina-v-utorok-28–maja-2024-oznam.html#m_536720

Fb_img_1716923883587.jpg

Fb_img_1716923888618.jpg
Fb_img_1716923921429.jpg
Fb_img_1716923924291.jpg
Fb_img_1716923929493.jpg
Fb_img_1716923947237.jpg
Fb_img_1716923951288.jpg
Fb_img_1716924000506.jpg
Fb_img_1716924010948.jpg
Fb_img_1716924215943.jpg
Fb_img_1716925488456.jpg

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom